Prilikom potvrde upisa u Registar EMAS tijelo nadležno za registraciju u državi (MINGOR) dodjeljuje organizaciji EMAS logo s tekstom „verificirani sustav upravljanja okolišem“ i registracijskim brojem. Organizacija ima pravo koristiti EMAS logo s tekstom, ali i logo bez teksta i registracijskog broja, sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1221/2009 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacije u sustavu Zajednice za ekološko upravljanje i reviziju (sustav EMAS) i ukidanju Uredbe (EZ) br. 761/2001. i Odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ.

U svrhu jednostavnijeg korištenja EMAS loga, Europska Komisija je načinila softverski program koji omogućuje organizaciji da kreira logo, uključujući registracijski broj. Na taj se način EMAS logo može koristiti za objavu u elektronskim medijima, kao i za pripremu tiskanih materijala organizacije. Specifikacije vezane uz format i odabir boje EMAS loga uključene su u navedenom softverskom programu, a sam program dodjeljuje tijelo nadležno za registraciju (MINGOR).