Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nadležno je za provedbu politike sustava EMAS, vođenje Povjerenstva za EMAS te za inspekcijski i upravni nadzor. Ministarstvo nakon provjere usklađenosti organizacije sa zakonskim odredbama iz područja zaštite okoliša donosi Izvješće o postupanju, na temelju kojeg se odobrava ili odbija registracija organizacije u Registar EMAS.

  

         Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
         Radnička cesta 80, Zagreb
         telefon: +385 1 3717 111 (centrala)
         telefax: +385 1 3717 149
         web: www.mzoip.hr