Zadaće verifikatora za EMAS

Prema članku 18. Uredbe (EZ) br. 1221/2009 zadaće verifikatora za EMAS su:

  • procijeniti poštuje li organizacija u svojoj analizi utjecaja na okoliš, svojom politikom zaštite okoliša, sustavom upravljanja okolišem i postupcima revizije i njihovom provedbom zahtjeve ove Uredbe,
  • procijeniti poštuje li organizacija važeće nacionalne i EU propise vezane za okoliš,
  • procijeniti radi li organizacija na trajnom unapređenju svoje djelotvornosti u odnosu na okoliš,
  • validirati Izjavu o okolišu.

Verifikatori za EMAS trebaju imati licencu, odnosno biti akreditirani za obavljanje verifikacije sustava EMAS. Njihov se popis može naći na internetskim stranicama Europske komisije.

Za sada nema hrvatskih tvrtki koje imaju akreditaciju za EMAS, no verifikator za EMAS koji je akreditiran ili ima dozvolu u jednoj od država članica EU može obavljati navedene zadaće u Hrvatskoj, a pod uvjetima određenima iz članka 24. Uredbe (EZ) br. 1221/2009.

Najmanje četiri tjedna prije obavljanja verifikacije i validacije u Hrvatskoj, verifikator treba dostaviti Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji sljedeće informacije:

  • pojedinosti o svojoj akreditaciji ili dozvoli, stručnosti, posebno poznavanju zakonskih odredbi koje se odnose na okoliš i poznavanje hrvatskog jezika i, prema potrebi, sastav tima,
  • vrijeme i mjesto verifikacije i validacije,
  • adresu organizacije i podatke za kontakt.

Ta se obavijest daje prije svake aktivnosti verifikacije i validacije u Hrvatskoj.

 

 

Tijela za certifikaciju sustava upravljanja okolišem (ISO 14 001)

S obzirom da se sustav EMAS temelji na normi ISO 14 001, tijela koja provode verifikaciju sustava upravljanja okolišem prema ovoj normi mogu pomoći organizaciji kao konzultanti pri uvođenju sustava EMAS. Nakon što je EMAS uveden u poslovanje organizacije, konačnu verifikaciju i validaciju može obaviti samo akreditirani verifikator za EMAS.

Popis tvrtki koje su akreditirane za certifikaciju u području sustava upravljanja okolišem prema normi HR EN ISO 14 001 nalaze se u Registru akreditacija Hrvatske akreditacijske agencije i u tablici.