Zadaće verifikatora za EMAS

Prema članku 18. Uredbe (EZ) br. 1221/2009 zadaće verifikatora za EMAS su:

  • procijeniti poštuje li organizacija u svojoj analizi utjecaja na okoliš, svojom politikom zaštite okoliša, sustavom upravljanja okolišem i postupcima revizije i njihovom provedbom zahtjeve ove Uredbe,
  • procijeniti poštuje li organizacija važeće nacionalne i EU propise vezane za okoliš,
  • procijeniti radi li organizacija na trajnom unapređenju svoje djelotvornosti u odnosu na okoliš,
  • validirati Izjavu o okolišu.

Verifikatori za EMAS trebaju imati licencu, odnosno biti akreditirani za obavljanje verifikacije sustava EMAS. Njihov se popis može naći na internetskim stranicama Europske komisije.

Za sada nema hrvatskih verifikatora koji posjeduju akreditaciju za EMAS, no verifikator za EMAS koji je akreditiran ili ima dozvolu u jednoj od država članica EU može obavljati navedene zadaće u Hrvatskoj, a pod uvjetima određenima iz članka 24. Uredbe (EZ) br. 1221/2009.

Treba naglasiti da najmanje četiri tjedna prije obavljanja verifikacije i validacije u Hrvatskoj verifikator treba dostaviti Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji sljedeće informacije:

  • pojedinosti o svojoj akreditaciji ili dozvoli, stručnosti, posebno poznavanju zakonskih odredbi koje se odnose na okoliš i poznavanje hrvatskog jezika i, prema potrebi, sastav tima,
  • vrijeme i mjesto verifikacije i validacije,
  • adresu organizacije i podatke za kontakt.

Ta se obavijest daje prije svake aktivnosti verifikacije i validacije u Hrvatskoj.

Kontakti verifikatora koji su popratili i verificirali uvođenje sustava EMAS i Izjavu o okolišu tvrtki upisanih u hrvatski EMAS registar nalaze se u rubrici Registar EMAS  / Registrirane EMAS organizacije ovoga Portala.

 

Tijela za certifikaciju sustava upravljanja okolišem (ISO 14 001)

S obzirom da se sustav EMAS temelji na normi ISO 14 001, tijela koja provode verifikaciju sustava upravljanja okolišem prema ovoj normi mogu pomoći organizaciji kao konzultanti pri uvođenju sustava EMAS. Nakon što je EMAS uveden u poslovanje organizacije, konačnu verifikaciju i validaciju može obaviti samo akreditirani verifikator za EMAS.

Popis tvrtki koje su akreditirane za certifikaciju u području sustava upravljanja okolišem prema normi HR EN ISO 14 001 nalaze se u Registru akreditacija Hrvatske akreditacijske agencije i u tablici.

 

 

 

 

Drago Goić

Agriculture,Food & Life Services

Certification and Business Enhancement Services

AFL & CBE Business Manager

SGS Adriatica d.o.o.

Karlovačka cesta 4i, Blato

10020 Zagreb

Croatia

Phone: +385 01 6140 961

Mobile: +385 (0)91 14 25 949

Fax +385 01 6140 962

Email: drago.goic@sgs.com

i

Damir Maleković

Certification and Business Enhancement

Certification & Quality Manager

 SGS Adriatica d.o.o. 

Karlovačka cesta 4i, Blato

HR-10020 Zagreb

 Phone:  +385 1 614 09 61

Mob: +385 91 336 94 19

Fax:  +385 1 614 09 62

E-mail: damir.malekovic@sgs.com