REGISTRIRANE EMAS ORGANIZACIJE U HRVATSKOJ

 

Registracijski broj 

 Datum registracije

Datum isteka registracije 

Izjava o okolišu 

 Naziv organizacije

 Sjedište organizacije/lokacije i mrežna stranica

Registracija vrijedi za  

HR-000001  07/03/2019   15/06/2024 Izjava o okolišu_HiPP d.o.o Hrvatska  HiPP Croatia d.o.o.

Ulica kralja

Zvonimira 1

44 400 GLINA

www.hipp.hr

organizaciju
 HR-000002 29/1/2020  2/12/2022 

Izjava o   okolišu Končar d.o.o.

Končar - energetika i usluge d.o.o.

Fallerovo šetalište 22

10 000 ZAGREB

www.koncar-eu.hr

lokaciju
HR-000003 04/11/2020  23/07/2023 

Izjava o okolišu_Premifab d.o.o.

 PREMIFAB d.o.o.

Poduzetnička ulica 8,

10 431 SVETA NEDJELJA

www.premifab.hr 

lokaciju 

 

Ovlaštena/kontakt osoba

Broj zaposlenih Broj lokacija

Registarski broj akreditacije   /dozvole verifikatora

Ime/Naziv verifikatora Šifra djelatnosti (NACE) Status registracije

HiPP Croatia d.o.o.

Darko Baljak/

Ladislava Klasić Stanković

ladislava.klasic-stankovic@hipp.hr

+ 385 (0)44 551 508

234 DE-V-0274 Günther Rau 10.86. Važeća

Končar - energetika i usluge d.o.o.

Goran Romac

goran.romac@koncar-eu.hr

+385 (0)1 379 40 46

46 1 SI-V-0001 Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Ljubljana

81.10

81.21

81.29

81.30

 

Važeća

Premifab d.o.o.

Igor Oreški

igor.oreski@premifab.hr

+385 (0)1 551 30 86

 

17 1 SI-V_0001 Slovenski institut za kakovost in merislovje, Ljubljana

38.12.

38.22.

Važeća