Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatska akreditacijska agencija, Državni inspektorat i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost surađuju i u okviru svojih nadležnosti provode koordinirane aktivnosti u cilju uspostave i funkcioniranja sustava EMAS u Republici Hrvatskoj.