U skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009. EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu Zajednice za ekološko upravljanje i reviziju (sustav EMAS) i ukidanju Uredbe (EZ) br. 761/2001. i Odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ, u poglavlju II i poglavlju III propisani su uvjeti za pripremu organizacije za registraciju, odnosno za obnavljanje registracije u sustavu EMAS i izuzeća za male organizacije. Prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode, odnosno Inspekcije zaštite okoliša, Agencije za zaštitu okoliša i Hrvatske akreditacijske agencije propisane su člancima 38., 211., 231. i 243. Uredbom EMAS (NN 77/14) uređen je postupak podnošenja prijave za registraciju, visina naknade i rokovi, sadržaj i način vođenja registra EMAS te posebni uvjeti za odbijanje registracije, privremeno ili trajno brisanje iz registra EMAS, te poticaji, promocija i izvješćivanje Europske komisije.

 

Hodogram aktivnosti organizacije i nadležnih tijela do registracije

Emas Hodogram HAOP Final 8 9 2017

 

Za uvećani prikaz kliknuti na sliku.