Kao početni korak pripreme za registraciju preporuča se korištenje Priručnika za korisnike sustava EMAS te Sektorskih referentnih dokumenata koji daju primjere dobre prakse. 

Koraci do registracije:

 1. Inicijalna analiza utjecaja aspekata poslovanja na okoliš
 2. Politika okoliša
 3. Program zaštite okoliša
 4. Uvođenje sustava upravljanja okolišem
 5. Nezavisno ocjenjivanje (verifikacija)
 6. Validirana Izjava o okolišu 
 7. Prijava za registraciju 
 8. Registracija i dodjela EMAS logotipa

 

Shema implementacije i provođenja EMAS-a

 

Shema Implementacije I Provođenja EMAS A

 

 

Koraci za obnovu registracije:

Najmanje svake tri godine registrirana organizacija treba:

 1. Verificirati cjelokupni sustav upravljanja okolišem, program revizije i njihovu provedbu
 2. Sastaviti Izjavu o okolišu i predati je na validaciju verifikatoru
 3. Dostaviti tijelu nadležnom za registraciju (MINGOR) ispunjeni Obrazac za prijavu
 4. Dostaviti tijelu nadležnom za registraciju (MINGOR) validiranu Izjavu o okolišu
 5. Dostaviti tijelu nadležnom za registraciju (MINGOR) Izjavu verifikatora o postupcima verifikacije i validacije
 6. Uplatiti naknadu za obnavljanje registracije

Izuzeće za male organizacije

Sukladno članku 7. Uredbe (EZ) br. 1221/2009 Europskoga parlamenta i vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu zajednice za ekološko upravljanje i reviziju (sustav EMAS) i ukudanju Uredbe (EZ) br. 761/2001 i Odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ, organizacija može nadležnome tijelu (MINGOR) podnijeti zahtjev za izuzećem, odnosno za produživanje roka obnavljanja registracije sa tri na najviše četiri godine odnosno s jedne na najviše dvije godine prema propisanim uvjetima.