Postoje dva načina korištenja EMAS loga:

  • korištenje loga s tekstom „verificirani sustav upravljanja okolišem“ i registracijskim brojem
  • korištenje loga bez registracijskog broja                                                                                                                    

EMAS Logo 2 

EMAS logo s registracijskim brojem                     EMAS logo za promotivne svrhe

 

Korištenje EMAS loga s registracijskim brojem

EMAS logo s tekstom „verificirani sustav upravljanja okolišem“ i registracijskim brojem označava da organizacija ima proveden sustav upravljanja okolišem u skladu sa zahtjevima sustava EMAS. Svaka informacija bitna za okoliš koju objavi registrirana organizacija smije nositi logo sustava EMAS, pod uvjetom da ta informacija sadrži uputu na posljednju Izjavu o okolišu ili ažuriranu Izjavu o okolišu iste organizacije. Ovakvu verziju loga smiju koristiti isključivo registrirane organizacije i to samo u razdoblju u kojem je njihova registracija važeća. EMAS logo s registracijskim brojem može se koristiti na tiskanicama (zaglavlja, pozivnice, zahvalnice), internetskim stranicama organizacije, ulaznim vratima organizacije, posterima, zgradama, prijevoznim sredstvima i izložbenim štandovima. Također, organizacija  može koristiti EMAS logo u svojim promotivnim aktivnostima, pri čemu logo treba biti jasno i isključivo povezan s istom registriranom organizacijom i treba uključivati registracijski broj te organizacije.

 

Korištenje EMAS loga bez registracijskog broja 

EMAS logo se može koristiti za promociju samog EMAS sustava ili za informiranje potencijalnih sudionika i drugih interesnih grupa. Dakle, EMAS logo bez registracijskog broja mogu upotrebljavati nadležna tijela, tijela za akreditaciju i izdavanje dozvola, nacionalne vlasti i ostale zainteresirane strane u marketinške i promotivne svrhe vezane uz sustav EMAS. U slučajevima kada se logo koristi za promotivne svrhe sustava EMAS, a ne za promociju organizacije, ne bi se smio koristiti uz naziv organizacije ili s registracijkim brojem te nikako ne bi smio ostaviti dojam registracije u EMAS sustavu.

 

Kada se logo sustava EMAS ne smije koristiti?

Logo sustava EMAS se ne smije koristiti:

  • na proizvodima ili njihovim pakiranjima
  • zajedno sa sličnim navodima za druge djelatnosti i usluge 
  • na način koji može dovesti do krivog tumačenja da ga se poistovjeti s oznakama za eko proizvode