Za 6 osnovnih aspekata okoliša EMAS propisuje izradu slijedećih pokazatelja:

Ključni Pokazatelji