Aktivnosti

Objavljen javni poziv (ZO-8/2015.) FZOEU

Objavljen javni poziv (ZO-8/2015) FZOEU za dodjelu sredstava subvencioniranja trgovačkim društvima za poticanje obrazovnih i informativnih programa i projekata u području zaštite okoliša. Javni poziv je namijenjen:

a) organiziranju konferencija, skupova i posebnih obrazovno-informativnih događaja

b) uvođenju sustava upravljanja okolišem HR EN ISO 14001:2009 i EMAS

c) ishođenju znaka zaštite okoliša EU Ecolabel

 

30.01.2015. održana TAIEX radionica

30. siječnja 2015. godine u Hotelu Panorama Zagreb održana je TAIEX radionica za EMAS u organizaciji MZOIP-a. Cilj radionice je upoznati zainteresirane dionike, a prije svega tvrtke svih sektora (organizacije) s osnovnim postavkama funkcioniranja EMAS sustava u Hrvatskoj te na koji način ovaj sustav, temeljen na principima zaštite okoliša i učinkovitog korištenja resursa, može pridonijeti njihovome poslovanju.

Emas Taiex Zagreb 2015

 

EMAS letak „Europski sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja, Unapređenje vaše okolišne i poslovne učinkovitosti“ od sada je dostupan i na hrvatskom jeziku.

 

10.12.2014. održana 6. Nacionalna konferencija o društveno odgovornom poslovanju 

Konferencija je održana pod pokroviteljstvom predsjednika RH prof. dr. sc. Ive Josipovića i Ministarstva gospodarstva. U cilju šire promocije EMAS sustava kao sustava upravljanja okolišem EU-a, Agencija za zaštitu okoliša aktivno je sudjelovala u izlaganju s radom naziva "Sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) kao dobrovoljni instrument upravljanja okolišem u poslovanju organizacija Hrvatske".

 

14.10.2014. lansiran Portal EMAS s Registrom EMAS

"EMAS sustav u Republici Hrvatskoj i objava Portala EMAS" naziv je okruglog stola koji se u organizaciji Agencije za zaštitu okoliša i Ministarstva za zaštitu okoliša i prirode održao danas u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Okruglom stolu prisustvovali su i ostali dionici sustava EMAS u Hrvatskoj, predstavnici Ministarstva gospodarstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske akreditacijske agencije te Hrvatskog zavoda za norme.

Nakon uvodnih prezentacija Agencije i Ministarstva o funkcioniranju ovog europskog sustava upravljanja okolišem, sudionicima je prezentiran Portal EMAS. U sklopu Portala je i Registar EMAS, u kojem će Agencija registrirati organizacije koje su uspješno uvele EMAS u svoje poslovanje, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13) i Uredbi EMAS (NN 77/14).  

Agencija je objavom Portala EMAS osigurala javnosti sve potrebne informacije i upute, a osobito organizacijama koje prepoznaju da izvrsnost u području zaštite okoliša postaje snažna poslovna prednost.