U skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009. EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu Zajednice za ekološko upravljanje i reviziju (sustav EMAS) i ukidanju Uredbe (EZ) br. 761/2001. i Odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ, u poglavlju II i poglavlju III propisani su uvjeti za pripremu organizacije za registraciju, odnosno za obnavljanje registracije u sustavu EMAS i izuzeća za male organizacije.

Prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i nacionalnoj Uredbi EMAS (131/20) propisane su nadležnosti dionika: Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Državnog inspektorata i Hrvatske ahreditacijske agencije. Ovim se institucijama organizacija obraća prilikom pokretanja postupka registracije u svrhu upisa u EMAS registar (hrvatski i EU).

Navedenom je nacionalnom uredbom detaljnije uređen postupak podnošenja prijave za registraciju, visina naknade i rokovi, sadržaj i način vođenja registra EMAS te posebni uvjeti za odbijanje registracije, privremeno ili trajno brisanje iz registra EMAS te poticaji, promocija i izvješćivanje Europske komisije.