Alati

EMAS GLOBAL je mehanizam razvijen sa svrhom primjene EMAS-a u cijelome svijetu (poput norme ISO 14001). Na taj način tvrtkama sa međunarodnim poslovnim interesom omogućava poboljšavanje poslovanja u skladu sa višim standardima zaštite okoliša. Rezultat je porast njihove konkurentosti, ugleda i imidža kod stranih vlada, potrošača, organizacija civilnog društva, medija i drugih dionika.

Dodatne informacije dostupne su ovdje.

Odluka Komisije o smjernicama za skupnu registraciju na razini EU-a i trećih zemalja za globalnu registraciju u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009

 

EMAS EASY je kratka i standardizirana metodologija uspostavljena za male i srednje velike tvrtke (SME). Olakšava proces registracije EMAS pod sloganom "u 10 dana, s 10 ljudi, na 10 stranica, u 30 koraka ". Pokriva sve zahtjeve sustava upravljanja okolišem EMAS i/ili ISO 14001, a temelji se na konceptu Eko-mapiranja, u okviru kojeg se pregledom poslovanja tvrtke identificiraju njeni ekološki aspekti. Publikacija EMAS EASY donosi pregled jednostavnih koraka za implementaciju. Informacije o troškovima i koristima koje EMAS donosi registriranim SME organizacijama nalaze se u publikaciji Toolkit for small organizations.

Dodatne informacije dostupne su ovdje.

 

NACE kodovima klasificiraju se EMAS lokacije prema ekonomskim aktivnostima, sukladno Uredbi 1893/2006 (Rev 2).  

Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD) sadržajno i strukturno u potpunosti je usklađena sa NACE Rev 2.

 

Dodatne informacije dostupne su ovdje.