Novosti

 

Imenovano Povjerenstvo za EMAS

Na temelju Uredbe o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustav za ekološko upravljanje i neovisno ocijenjivanje (EMAS) NN 113/20, dana 9. veljače 2021. godine imenovano je Povjerenstvo za EMAS, sastavljeno od članova državnih i javnih institucija te stručnih udruga, na razdoblje od tri godine. Glavna zadaća Povjerenstva EMAS je unaprijediti shemu u upravljanju okolišem - EMAS u Hrvatskoj te podržati zainteresirane organizacije tijekom i nakon registracije u Registar sustava EMAS u Hrvatskoj i EU. 

Obavijest o povlačenju Ujedinjenog Kraljevstva i pravilima na području EMAS sheme

Obavijest od 14.7.2020. dostupna je na poveznici https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/eco-management_and_audit_scheme-emas_en.pdf 

 

Objavljena Odluka Komisije (EU) 2019/63 o referentnom dokumentu za sektor proizvodnje električne i elektroničke opreme i uređaja

U Službenom listu Europske unije broj 17 od 18. siječnja 2019. objavljena je Odluka Komisije (EU) 2019/63 od 19. prosinca 2018. o sektorskom referentnom dokumentu o najboljim praksama upravljanja okolišem, sektorskim okolišnim pokazateljima i mjerilima izvrsnosti za sektor proizvodnje električne i elektroničke opreme i uređaja. Ovaj sektorski referentni dokument sadrži pregled ključnih tokova materijala u vrijednosnom lancu proizvodnje električne i elektroničke opreme i uređaja (EEO) te obuhvaća mjere koje proizvođači EEO mogu provoditi kako bi postigli poboljšanje ekološke djelotvornosti u cijelom vrijednosnom lancu proizvodnje električne i elektroničke opreme i uređaja.

 

Objavljena Odluka Komisije (EU) 2019/62 o referentnom dokumentu za sektor proizvodnje automobila

U Službenom listu Europske unije broj 17 od 18. siječnja 2019. objavljena je Odluka Komisije (EU) 2019/62 od 19. prosinca 2018. o sektorskom referentnom dokumentu o najboljim praksama upravljanja okolišem, sektorskim okolišnim pokazateljima i mjerilima izvrsnosti za sektor proizvodnje automobila. Ovaj sektorski referentni dokument obuhvaća utjecaj na okoliš sektora proizvodnje automobila i neke aspekte sektora gospodarenja otpadnim vozilima te sadrži radnje koje proizvođači automobila i automobilskih dijelova i komponenata mogu provesti kako bi smanjili utjecaj na okoliš u cijelom vrijednosnom lancu proizvodnje automobila.

 

Objavljena Odluka Komisije (EU) 2019/61 o referentnom dokumentu u sektoru javne uprave

U Službenom listu Europske unije broj 17 od 18. siječnja 2019. objavljena je Odluka Komisije (EU) 2019/61 od 19. prosinca 2018. o sektorskom referentnom dokumentu o najboljim praksama upravljanja okolišem, sektorskim okolišnim pokazateljima i mjerilima izvrsnosti u sektoru javne uprave. Ovaj sektorski referentni dokument odnosi se na ekološku djelotvornost djelatnosti u sektoru javne uprave i usmjeren je na brojne aspekte relevantne za sve vrste javne uprave. primjerice na ekološku djelotvornost ureda, energetsku učinkovitost javnih zgrada i zelenu javnu nabavu. Osim javne uprave, kao ciljnoj skupini kojoj je dokument namijenjen, najbolje prakse upravljanja okolišem utvrđene u ovom dokumentu mogu biti primjer i drugim organizacijama, javnim ili privatnim poduzećima koja pružaju usluge u ime javne uprave kao što su opskrba vodom, skupljanje otpada, gradski i prigradski prijevoz putnika i sl.

 

Objavljena Odluka Komisije (EU) 2018/813 o referentnom dokumentu za poljoprivredni sektor

U Službenom listu Europske unije broj 145 od 8. lipnja 2018. objavljena je Odluka Komisije (EU) 2018/813 od 14. svibnja 2018. o sektorskom referentnom dokumentu o najboljim praksama upravljanja okolišem, sektorskim okolišnim pokazateljima i mjerilima izvrsnosti za poljoprivredni sektor u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS). Ovaj sektorski referentni dokument temelji se na detaljnom znanstvenom i političkom izvješću koje je izradio Zajednički istraživački centar (JRC) Europske komisije. Dokument se odnosi na ekološku djelotvornost djelatnosti u poljoprivrednom sektoru koje obuhvaćaju uzgoj svih životinja te uzgoj jednogodišnjih i višegodišnjih usjeva.

 

17.5.2018. Prag "Mid-term" konferencija projekta LIFE B.R.A.V.E.R. 

Projekt LIFE B.R.A.V.E.R. provodi se od 24.11.2016. s ciljem potpune integracije EMAS sustava upravljanja okolišem u propise iz područja zaštite okoliša, prije svega na način da se smanji i pojednostavi procedura, odnosno administrativno opterećenje za sve EMAS-registrirane organizacije. Više informacija na http://www.lifebraver.eu/ .

 

Objavljena Odluka Komisije (EU) 2017/1508 o referentnom dokumentu u sektoru proizvodnje hrane i pića

U Službenom listu Europske unije broj 223 od 30. kolovoza 2017. objavljena je Odluka Komisije (EU) 2017/1508 od 28. kolovoza 2017. o referentnom dokumentu o najboljoj praksi upravljanja okolišem, sektorskim pokazateljima okolišne učinkovitosti i mjerilima izvrsnosti u sektoru proizvodnje hrane i pića u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS). Najbolje prakse upravljanja okolišem predstavljene su u Prilogu ove Odluke a obuhvaćaju ključna pitanja okoliša utvrđena za sektor proizvodnje hrane i pića. Njima bi se trebala podupirati i viša razina kružnog gospodarstva utvrđivanjem konkretnih aktivnosti za poboljšanje gospodarenja otpadom, poticanje upotrebe nusproizvoda i sprječavanje rasipanja hrane.

 

EMAS Awards 2017

EMAS je instrument zaštite okoliša kojim organizacije u svoje poslovanje uvode i unapređuju procedure učinkovitog korištenja resursa, čime kontinuirano smanjuju svoj utjecaj na okoliš i prirodu. Sa svrhom njegove promocije, Europska komisija organizira još jednu dodjelu nagrada za one organizacije koje su u tome bile najuspješnije. Ovogodišnja ceremonija EMAS Awards održat će se 8. svibnja 2017. u Valetti na Malti, a istovremeno je organizirana i konferencija za održivi turizam. Više možete pročitati ovdje.

 

27. rujna Svjetski dan turizma

EMAS organizacije koje posluju u turističkom sektoru smanjuju svoj utjecaj na okoliš i na taj način osiguravaju svoju održivost. Preko 200 vodećih smještajnih objekata u Europi već koriste EMAS, a cilj im je unaprijediti svoju okolišnu učinkovitost. Među njima je i nekoliko prestižnih imena, poput Ritz Carlton hotela u Berlinu. Listu EMAS smještajnih objekata možete pogledati ovdje.

Europska komisija je prepoznala turizam kao jedan od prioritetnih sektora za utvrđivanje najbolje prakse u upravljanju okolišem. Više možete pročitati ovdje.

 

Objavljena Odluka Komisije (EU) 2016/611 o referentnom dokumentu u sektoru turizma

U Službenom listu Europske unije broj 104 od 20. travnja 2016. objavljena je Odluka Komisije (EU) 2016/611 od 15. travnja 2016. o referentnom dokumentu o najboljoj praksi upravljanja okolišem, pokazateljima okolišne učinkovitosti za pojedinačne sektore i mjerilima izvrsnosti u sektoru turizma. Općenito, sektorski referentni dokumenti (SRD) pomažu organizacijama da sagledaju one aspekte okoliša na koje njihova djelatnost ima najviše utjecaja, te da evaluiraju i poboljšavaju učinkovitosti organizacija te izvješćivanje u tom pogledu. Ovim je dokumentima jasno i konkretno opisana najbolja praksa upravljanja okolišem u danome sektoru, pokazatelji okolišne učinkovitosti i, prema potrebi, mjerila izvrsnosti i sustavi za ocjenjivanje i utvrđivanje razina okolišne učinkovitosti tih sektora. Sektorske referentne dokumente za određene gospodarske sektore, prema Uredbi (EZ) 1221/2009 izrađuje Komisija savjetujući se s državama članicama i drugim zainteresiranim stranama. 

 

U Hrvatskoj uspostavljena akreditacijska shema za EMAS verifikatore 

15. travnja 2016. godine u Ultrehtu, Nizozemska održan je sastanak FALB grupe (Forum of Accreditation and Licensing Bodies) na kojem je prihvaćen završni izvještaj o evaluaciji Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) vezano za uspostavu akreditacijske sheme za verifikatore u sustavu EMAS, čime svi verifikatori u sustavu EMAS koji budu akreditirani od strane HAA biti će priznati i moći će raditi u svim zemljama Europske unije i EFTA-e. HAA od 1. ožujka 2016. zaprima upite i prijave za akreditaciju zainteresiranih strana prema zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1221/2009.

 

Objavljena Odluka Komisije (EU) 2015/801 o referentnom dokumentu u maloprodajnom sektoru

U Službenom listu Europske unije broj 127 od 22. svibnja 2015. objavljena je Odluka Komisije (EU) 2015/801 od 20. svibnja 2015. o referentnom dokumentu o najboljoj praksi upravljanja okolišem, pokazateljima okolišne učinkovitosti za pojedinačne sektore i mjerilima izvrsnosti u maloprodajnom sektoru u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS). Ovaj sektorski referentni dokument namijenjen je organizacijama iz maloprodajnog sektora koji obuhvaća trgovinu na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, dok je maloprodaja usluga (restorani, frizeri, putničke agencije) isključena.  

 

1.06.2015. Kampanja za EMAS

Povodom 20. godina EMAS-a u EU, Europska komisija provodi Kampanju za EMAS. Trenutno je ovaj dobrovoljni sustav upravljanja okolišem uveden u oko 4.500 organizacija i na oko 8.150 lokacija. Među njima su mnoge multinacionalne kompanije, srednje i male tvrtke, ali i državne i javne ustanove. Ususret obilježavanju 20. godišnjice EMAS-a, izrađen je video EMAS: Bridge business opportunities and environmental performance.

 

 EMAS Video

 

EMAS konferencija u jesen 2015.

Konferencija koja će obilježiti 20. godišnjicu EMAS-a, održati će se u prostorijama Europske središnje banke u Frankfurtu. Ovim će događajem javnosti biti prezentirani pristupi i postignuća upravljanja okolišem prema EMAS-u, a organizacijama koje su najduže registrirane biti dodijeljene nagrade i priznanja.

 

Objavljen javni poziv (ZO-8/2015) FZOEU

Objavljen javni poziv (ZO - 8/2015) FZOEU za dodjelu sredstava subvencioniranja trgovačkim društvima za poticanje obrazovnih i informativnih programa i projekata u području zaštite okoliša. Javni poziv je namijenjen:

a) organiziranju konferencija, skupova i posebnih obrazovno-informativnih događaja

b) uvođenju sustava upravljanja okolišem HR EN ISO 14001:2009 i EMAS

c) ishođenju znaka zaštite okoliša EU ECOLABEL

  

Europska komisija organizira dodjelu nagrade EMAS Award 2015.

Nagrada EMAS je namijenjena organizacijama koje prednjače u izvrsnosti provođenja EMAS sustava u svome poslovanju, a dodjeljuje se u više kategorija. Izbor i objava pobjednika zakazana je 20. svibnja 2015. godine na 18. Europskom forumu Eko-inovacije u Barceloni, Španjolska.

  

10.12.2014. održana 6. Nacionalna konferencija o društveno odgovornom poslovanju 

Konferencija je održana pod pokroviteljstvom predsjednika RH prof. dr. sc. Ive Josipovića i Ministarstva gospodarstva. U cilju šire promocije EMAS sustava kao sustava upravljanja okolišem EU-a, Agencija za zaštitu okoliša aktivno je sudjelovala u izlaganju s radom naziva "Sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) kao dobrovoljni instrument upravljanja okolišem u poslovanju organizacija Hrvatske".

 

14.10.2014. Lansiran Portal EMAS s Registrom EMAS

"EMAS sustav u Republici Hrvatskoj i objava Portala EMAS" naziv je okruglog stola koji se u organizaciji Agencije za zaštitu okoliša i Ministarstva za zaštitu okoliša i prirode održao danas u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Okruglom stolu prisustvovali su i ostali dionici sustava EMAS u Hrvatskoj, predstavnici Ministarstva gospodarstva, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske akreditacijske agencije te Hrvatskog zavoda za norme.

Nakon uvodnih prezentacija Agencije i Ministarstva o funkcioniranju ovog europskog sustava upravljanja okolišem, sudionicima je prezentiran Portal EMAS. U sklopu Portala je i Registar EMAS, u kojem će Agencija registrirati organizacije koje su uspješno uvele EMAS u svoje poslovanje, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13) i Uredbi EMAS (NN 77/14).  

Agencija je objavom Portala EMAS osigurala javnosti sve potrebne informacije i upute, a osobito organizacijama koje prepoznaju da izvrsnost u području zaštite okoliša postaje snažna poslovna prednost.

 

24.06.2014. Donesena Uredba EMAS (NN 77/14)

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (NN 77/14). Uredbom su utvrđeni postupak prijave za registraciju, visina naknade i rokovi za registraciju, sadržaj i način vođenja Registra EMAS, uvjeti za odbijanje registracije te privremeno ili trajno brisanje iz Registra, poticaj za organizacije, kao i promicija sustava EMAS i izvješćivanje te način rada Povjerenstva za EMAS.

 

 

Novosti EU-28 možete pogledati ovdje