Zavod za zaštitu okoliša i prirode (MINGOR) upravlja, vodi i ažurira nacionalni registar EMAS. Nadležan je za zaprimanje i provjeru prijava za registraciju organizacija i upis u registar EMAS, a temeljem Izvješća o postupanju Državnog inspektorata. Zavod daje podršku organizacijama, osobito po pitanjiu Izjave o okolišu i pokazatelja, informira javnost, sudjeluje u promociji sustava te zajedno s drugim dionicima izvještava Europsku komisiju i surađuje u radu njenog Odbora za EMAS.

 

         Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

         Zavod za zaštitu okoliša i prirode
         Radnička cesta 80/7
         10 000 Zagreb
         telefon: + 385 1 4886 861
         telefax: + 385 1 4826 173
         e-mail: emas@mingor.hr
         web: www.haop.hr/