Uprava za klimatske aktivnosti - Služba za opću politiku zaštite klime nadležna je za provedbu politike sustava EMAS, vođenje Povjerenstva za EMAS te za komunikaciju s Državnim inspektoratom. Nakon provjere usklađenosti organizacije sa zakonskim odredbama iz područja zaštite okoliša, navedena Služba o tome izvještava Zavod za zaštitu okoliša i prirode. Na osnovi toga odobrava se ili odbija registracija organizacije u Registar EMAS.

  

         Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

         Uprava za klimatske aktivnosti 
         Radnička cesta 80/3, Zagreb
         telefon: +385 1 3717 228 
         telefax: +385 1 3717 149

         e-mail: emas@mzozt.hr
         web: www.mzoe.gov.hr