Sukladno Zakonu o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, djelatnost Fonda obuhvaća poslove u svezi s financiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđivanja okoliša i u području energetske učinkovitosti i koriš­tenja obnovljivih izvora energije. Sukladno istom Zakonu, sredstva Fonda mogu se koristiti za uvođenje sustava uprav­ljanja okolišem. Sukladno Programu rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Fond može dodijeliti organizacijama poticajna sredstva te u suradnji s drugim dionicima provoditi promidžbene aktivnosti vezane za sustav EMAS.

 

         Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
         Radnička cesta 80
         10 000 Zagreb
         telefon: +385 1 5391 800
         telefax: +385 1 5391 810
         e-mail: kontakt@fzoeu.hr
         web: www.fzoeu.hr